Psykologisk klinik

Lene Rasmussen

 

 

 

 

 

Psykologiske undersøgelser af børn og unge har gennemgående været en del af mit arbejde, og som en del af flere af mine ansættelser har jeg lavet psykologiske undersøgelser for VISO. (VISO er Socialstyrelsens tilbud til kommunerne, når kommunen ikke selv råder over rette ekspertise).

 

 

Udover arbejde med børn, unge og deres forældre, så har jeg har de sidste år arbejdet en del med voksne som klientgruppe. Voksne med problemstillinger som forskellige former for angst, arbejdsrelateret stress, depression eller voksne der har været udsat for variationer af belastende, evt. traumatiserende begivenheder.

 

 

 

Profil

 

Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1996

Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2003

Specialistgodkendelse i børnepsykologi fra Dansk Psykolognævn i 2009

Jeg har derudover videreuddannet mig indenfor psykoanalytisk psykoterapi.

 

Jeg har hele min karriere beskæftiget mig med børn, unge og deres forældre. I mine første ansættelser arbejdede jeg indenfor folkeskole- og daginstitutionsområdet, og en periode beskæftigede jeg mig med gravide og spædbørnsfamilier. Senere har jeg arbejdet med anbragte, ofte massivt omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede børn på et miljøterapeutisk behandlingshjem, hvor jeg nogle år var ledende psykolog. En tid var jeg ansat som behandlingsansvarlig på et anbringelsessted for unge op til 23 år. Samarbejde med forældre og øvrigt netværk var en del af arbejdet begge anbringelsessteder.

Jeg er vant til at samarbejde med kommuner og har en periode fungeret som konsulent for sagsbehandlere i særligt komplicerede sager.

Jeg har endvidere i en årrække været ansat som beskikket censor i psykologi ved bl.a. Københavns og Århus universitet ved siden af mit øvrige arbejde.

 

 

 

DH logo

Psykologisk Klinik Lene Rasmussen ∙ Vestergade 5 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 31 41 00 88 ∙ Psykologlenerasmussen@outlook.dk ∙ CVR nr. 29245541