Psykologisk klinik

Lene Rasmussen

Priser og afbud

 

Psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser: prisen aftales før opstart, da den afhænger af undersøgelsens omfang og af, hvad der er behov for at få afdækket.

Som rettesnor koster en fuld psykologisk undersøgelse af barn, ung eller voksen kr.30.000. En forældrekompetenceundersøgelse vil ud over den psykologiske undersøgelse indeholde flere interviews/samtaler samt samspilsobservationer af forælderen og barnet sammen, hvilket øger tidsforbruget og dermed prisen. Typisk koster en forældrekompetenceundersøgelse ca. kr.35-40.000 for undersøgelse af en forælder til et barn, men er afhængig af flere varierende forhold.

 

Psykoterapi/samtaler/rådgivning: kr.1050 pr påbegyndt session (50 min., yngre børn 45 min.).

Med henvisning fra egen læge ydes tilskud fra sygesikringen. Egenbetalingsdelen er første gang kr.304, derefter kr.336 pr gang.

 

 

Individuel supervision: kr.1300 pr session (60 min)

 

Priser reguleres 1 gang årligt.

 

Betaling: Der kan betales kontant eller via MobilePay og afregnes efter hver session.

 

Afbud skal gives senest kl. 16.00 dagen før. Ved for sent afbud eller ved udeblivelse uden afbud opkræves fuldt honorar. Der kan indtales besked på telefonsvarer, hvis jeg ikke besvarer et opkald. Eller der kan sendes afbud pr mail eller SMS.

For klienter med henvisning fra læge gælder i følge Regionens bestemmelser, at der betales et beløb svarende til egenbetalingsdelen ved første udeblivelse/for sent afbud og et beløb svarende til dobbelt egenbetalingsdel ved gentaget udeblivelse/for sent afbud.

 

DH logo

Psykologisk Klinik Lene Rasmussen ∙ Vestergade 5 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 31 41 00 88 ∙ Psykologlenerasmussen@outlook.dk ∙ CVR nr. 29245541