Psykologisk klinik

Lene Rasmussen

Psykoterapi


Min foretrukne teoretiske referenceramme ligger indenfor den psykodynamiske tradition, som hviler på overbevisningen om, at de oplevelser vi har haft tidligere har betydning for den måde, vi forstår både os selv og andre mennesker på. Dermed har vores tidligere erfaringer også betydning for den måde, som vi bevidst eller ubevidst reagerer på, og på de handlemuligheder vi har, når vi håndterer vores aktuelle vanskeligheder og udfordringer.

Psykoterapi er en måde at søge og at forstå sammenhænge, så et reaktionsmønster eller nogle symptomer gradvist bliver mere meningsfulde. I denne proces vil nye og mere personligt tilfredsstillende eller hensigtsmæssige veje oftest blive synlige for klienten.


Psykoterapi med børn adskiller sig fra psykoterapi med unge og voksne. Især yngre børn kommunikerer ikke i samme omfang via sproget, men udtrykker sig i højere grad gennem bl.a. leg og tegninger, som derfor har en vigtig plads i terapien.


Psykoterapi kan være kortvarig eller længerevarende. Det afhænger af den enkeltes behov.


Kriseintervention


Når man udsættes for voldsomme hændelser, som tab, ulykke, skilsmisse, vold, mm., kan man som ramt have behov for støtte til at bearbejde det skete i en række terapeutiske samtaler. Målet er, at den ramte gradvist kommer til at fungere bedre i dagligdagen igen og – måske med et forandret udgangspunkt – vil kunne komme videre i livet.DH logo

Psykologisk Klinik Lene Rasmussen ∙ Vestergade 5 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 31 41 00 88 ∙ Psykologlenerasmussen@outlook.dk ∙ CVR nr. 29245541